Vrijmarkt Koningsdag – zaterdag 27 april 2024 in Vught

Info voor deelnemers

Informatie voor deelnemers vrijmarkt

Ook in 2024 organiseert harmonie Kunst en Vriendschap de Vughtse Vrijmarkt op Koningsdag. Dit jaar is Koningsdag op zaterdag 27 april 2024. De markt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

De Vughtse vrijmarkt is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote publiekstrekker. Wij doen ook dit jaar weer ons uiterste best om er, samen met u, een geslaagd festijn van te maken. Er zullen weer diverse activiteiten en optredens op de podia zijn.

Vanaf half februari krijgen de oud deelnemers van vorig jaar de mogelijkheid om zich in te schrijven. 

Vanaf half maart krijgen de andere de mogelijkheid zich online in te schrijven. 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de Vrijmarkt zijn hier te vinden.

Kosten deelname

De huurprijzen voor een kraam bedragen:

 • Een kraam van ca. 4 m² verkoopruimte, inclusief dekzeil (oranje of wit):
  € 35,00 per kraam
 • Huurprijs voor particulieren met professionele inslag (partijgoederen, etenswaren e.d.):
  € 70,00 per kraam

Het is ook mogelijk om een standplaats te boeken voor uw verkoopwagen. De prijzen hiervoor bedragen:

 • Een verkoopwagen tot 3 meter
  € 100 per standplaats
 • Een verkoopwagen vanaf 3 meter
  € 150 per standplaats

Kramen met afwijkende maat

Het Vughtse centrum is de afgelopen jaren prachtig heringericht en o.a. voorzien van groene plantenbakken in diverse straten. Het Maurickplein is volledig omgegooid, waardoor de doorstroming van verkeer een stuk beter is geworden, en het plein zelf is nu uitermate geschikt voor activiteiten.

Door de geringe tussenruimte van de plantenbakken is het in m.n. de Kerkstraat en aan één zijde van het Marktveld niet meer mogelijk om overal de normale 4 meter kramen te plaatsen. Het alternatief is gevonden in het plaatsen van kramen met een lengte van 3 meter, welke wel tussen de plantenbakken kunnen worden geplaatst. Als organisatie menen wij dat met deze oplossing de kwaliteit van  vrijmarkt Vught blijft behouden.

Dit houdt tevens in dat 3 meter kramen altijd enkel kunnen worden geplaatst, dus nooit met 2 aaneen, tussen twee kramen zal dan altijd een plantenbak staan. 

Kraamhuurders kunnen hiervoor niet financieel worden gecompenseerd.

U dient hier rekening mee te houden bij het aangeven van uw voorkeur.

Hecht u aan een kraam of een plaats in een van de genoemde straten (Kerkstraat en gedeelte Marktveld), dan is een kraam van 3 meter lang meestal de enige mogelijkheid.

Hecht u aan een kraam die wel de gebruikelijke lengte heeft van 4 meter, dan verzoeken wij u dat op het inschrijfformulier aan te geven.

Kleedjes voor de kinderen

Voor de kinderen zijn er “kleedjeszones” beschikbaar waar zij hun waar gratis mogen verkopen. 

Voor het overige is het op het vrijmarktterrein alleen mogelijk kleedjes te hebben op plaatsen waar dat de kramen niet stoort en waar het de openbare orde niet verstoord. Zo moeten wegen en kruispunten vrij blijven i.v.m. bereikbaarheid van brandweer- en ambulancediensten, en moeten winkels die geopend zijn uiteraard bereikbaar blijven!

Handelaren en particulieren met professionele inslag

Handelaren zijn uitgesloten van deelname aan onze markt. De laatste jaren zijn er steeds meer particulieren met professionele inslag. Wij willen deelname aan onze vrijmarkt voor hen niet verbieden, maar we rekenen wel een hoger tarief. Onze voorkeur gaat uit naar de “vrijmarkters” die één keer per jaar hun zolder en garage opruimen, speelgoed en kleding uitzoeken en deze spullen aan anderen willen verkopen tegen een schappelijk prijsje.

Etenswaar

Mocht u op de vrijmarkt etenswaar willen verkopen of klaarmaken, dan gelden er een aantal regels.

Mocht u als kraamhuurder op de markt etenswaren willen gaan bereiden/bakken dan is hiervoor geen vergunning meer nodig van de gemeente. Wel stelt de gemeente de voorwaarde dat een dergelijke kraam minimaal 5 meter verwijderd dient te zijn van bebouwing. Wij verzoeken u op het inschrijfformulier aan te geven als u etenswaar gaat bereiden/verkopen. Het is aan de organisatie u daarvoor een passende standplaats te bieden. Tevens bent u gehouden aan de voorwaarden welke de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) stelt.

Ook kraamhouders die etenswaren gaan verkopen welke niet ter plekke op de markt bereid worden, moeten rekening houden met de voorschriften van de NVWA. Wij vragen ook u vriendelijk op het inschrijfformulier aan te geven of u etenswaren wilt gaan verkopen. Dan zorgen wij ervoor dat u tijdig de voorwaarden van de Keuringsdienst van ons ontvangt. U bent uiteraard verplicht zich aan deze voorwaarden te houden. Bij controle door de Keuringsdienst is het risico voor u.

Ook voor professionele voedselbereiding en/of verkoop uit een verkoopwagen behoeft geen vergunning bij de gemeente Vught te worden aangevraagd.

Tijdens de vrijmarkt wordt door zowel de gemeente als de brandweer gecontroleerd. U dient te allen tijde te voldoen aan de eisen die de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit stelt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te zorgen dat u hieraan voldoet.

Opruimen

Wij hopen voor u dat u alle spullen kunt verkopen. Als u naar huis gaat, dient u alle overgebleven spullen weer mee naar huis te nemen. Alleen overgebleven kleding kan worden verzameld in de daarvoor bedoelde kleding inzamelplek  welke is aangegeven op de terreintekening. Er is geen mogelijkheid het restant achter te laten.

Na afloop neemt u uw overgebleven spullen weer mee

Centrum Vught

Het centrum van Vught was de laatste jaren aan veranderingen onderhevig. Straten werden opnieuw aangelegd, openbare ruimtes opnieuw ingedeeld, versieringen aangebracht, etc. Ook de komende jaren zal nog veel veranderen in het centrum. Vandaar dat ook de vrijmarkt er elk jaar weer iets anders uit zal zien.

Elk jaar bekijken we de beschikbare ruimte en vullen die zo efficiënt mogelijk in om een goede vrijmarkt te kunnen garanderen. Dit betekent voor u als kraamhuurder wel dat de plek waar u vorig jaar stond, dit jaar wellicht niet meer beschikbaar is. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Door de prachtige nieuwe plantenbakken in het centrum, die het dorp een fris en nieuw aanzien geven, is er helaas niet overal ruimte voor de normale kramen van 4 meter lang. In voorkomende gevallen worden dit jaar deze kramen nu vervangen door kramen van 3 meter lang. Leest u ook de voorwaarden voor de details en locatie van deze kramen.

Maurickplein

Het Maurickplein is volledig op de schop gegaan. De doorstroming van verkeer is nu stukken beter, en het plein is uitermate geschikt voor evenementen geworden! Ook de trap over de snelweg naar kasteel Maurick is geheel vernieuwd.

Helaas maken wij met de vrijmarkt dit jaar geen gebruik van deze locatie. Doordat er een te groot stuk zit tussen het Maurickplein en de rest van de vrijmarkt, hebben we besloten te kiezen voor een aaneengesloten geheel in plaats van de oude vertrouwde locatie erbij te nemen.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt  dan kunt u dit opvragen via het contactformulier op deze site.