Geen vrijmarkt 2020

In de afgelopen weken hebben wij hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de vrijmarkt op Koningsdag in Vught. U schreef zich ook weer in grote getalen in. En toen was daar ineens het corona-virus dat Nederland en een groot deel van de wereld infecteerde en in zijn greep nam.

Inmiddels weten we dat nagenoeg alle plaatselijke, landelijke en mondiale evenementen zijn afgelast en dat ook evenementen in de nabije toekomst geen doorgang zullen vinden. Zo ook deze vrijmarkt, waar we met de duizenden bezoekers onmogelijk de veiligheid en gezondheid van eenieder kunnen waarborgen in deze tijd.

Wij vinden het dan ook ontzettend spijtig u te moeten berichten dat ook Vrijmarkt Vught dit jaar geen doorgang zal vinden.

Vrijmarkt Vught 2021

Wij hopen u in 2021 weer als deelnemer van Vrijmarkt Vught te mogen begroeten. Zoals gebruikelijk zullen iedereen die eerder heeft meegedaan volgend jaar weer als eerste informeren zodat u met voorrang weer kunt inschrijven voor de 30e editie. We gebruiken hierbij het bij ons bekende e-mailadres.

Met vriendelijke groet

Vrijmarktcommissie harmonie Kunst en Vriendschap Vught

 

De Vughtse Vrijmarkt

Al een geruim aantal jaren wordt door harmonie Kunst en Vriendschap de jaarlijkse vrijmarkt in Vught georganiseerd op Koningsdag.

Ook in 2020 organiseert de harmonie deze vrijmarkt op Koningsdag, maandag 27 april. Zet het alvast in uw agenda!

De markt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur, bezoeken is gratis.

Drukte op de vrijmarkt Vught 2016.

Kleurrijk

De vrijmarkt in het centrum van Vught is al jaren een geliefd en succesvol evenement tijdens de viering van Koningsdag. Op die dag bieden talrijke enthousiaste verkopers in naar verwachting meer dan 200 kramen hun overtollige gebruikswaar te koop aan. En dat alles in een veelal zonnige Oranje-sfeer, met veel gezellige blaasmuziek en rondom goed gevulde terrasjes. Ook dit jaar weer zal deze vrijmarkt worden georganiseerd door harmonie Kunst en Vriendschap.

Feestelijk

Gezien het grote succes en het vaak goede weer in de afgelopen jaren, hoopt de organisatie met deze vrijmarkt ook dit jaar weer een feestelijke bijdrage te leveren aan de koningsdagviering in Vught. Daarom adviseert zij potentiële deelnemers om oude boeken, servies, huisraad, kleding e.d. niet weg te gooien, maar tijdens deze vrijmarkt te koop aan te bieden. Voor slechts € 28,00 (uw spullen naar de milieustraat brengen is duurder) kunt u al een kraam huren van ca. 4 m². Voor elke kraam wordt tevens een dekzeil beschikbaar gesteld dat door de huurder al of niet kan worden gebruikt.

De vrijmarkt in 1993, Taalstraat

De vrijmarkt in 1993, Taalstraat

 

Kleedjes voor de kinderen

Voor de kinderen zijn er “kleedjeszones” beschikbaar waar zij hun waar gratis mogen verkopen. Waar deze zones zijn, kunt u terugvinden op het overzichtskaartje.

Voor het overige is het op het vrijmarktterrein alleen mogelijk kleedjes te hebben op plaatsen waar dat de kramen niet stoort en waar het de openbare orde niet verstoord. Zo moeten wegen en kruispunten vrij blijven i.v.m. bereikbaarheid van brandweer- en ambulancediensten, en moeten ingangen voor winkels bereikbaar zijn.

Impressie

Een sfeerimpressie uit 2014, door LTV:

 

Het vrijmarkt terrein

Klik hier om een routebeschrijving te maken in Google Maps.

Oranje: Terrassen

Blauw: Kramen vrijmarkt

Groen: Kinderactiviteiten